Call for Applications @ 3×3 SMIL Stereoscopy Mapping In Live (Paris – France / Oct 2013)

3x3 [logo][ελλ] Το 3×3 SMIL Stereoscopy Mapping In Live αποτελεί την φυσική συνέχεια των φεστιβάλ που διοργανώθηκαν στην Αργεντινή, μεταξύ 2000 και 2007 και συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις του Festival Internacional de Arte Digital (του πρώτου φεστιβάλ του είδους του στην Αργεντινή), οι οποίες στόχευαν στην δημιουργία ενός χώρου αλληλεπίδρασης μεταξύ νέων και επαγγελματιών καλλιτεχνών του digital art, design, video, φωτογραφίας και μουσικής, καθώς επίσης και οποιουδήποτε άλλου event προσανατολισμένο στον πειραματισμό (performances, εγκαταστάσεις, κλπ) και συνδεδεμένο με το audiovisual στοιχείο, όπως το multimedia production, Vj, Dj ή οπτικο-ακουστική δημιουργία κάθε είδους. Στόχος του κάθε καλλιτέχνη που συμμετείχε ήταν η αναζήτηση νέων τρόπων έκφρασης. | [eng] 3×3 SMIL Stereoscopy Mapping In Live is a natural continuation of festivals held in Argentina between 2000 and 2007: especially, the events of Festival Internacional de Arte Digital which aimed to create an interaction space between novices, artists and professionals of digital art, design, video, photography, music. As well as any other event oriented toward experimental practice (performances, installations, etc.) having a link to the audiovisual, such as multimedia production, Vj, Dj, or audiovisual creation of any kind. Each artist involved, was seeking new forms of expression. The “Festival Internacional de Arte Digital was the first festival of this kind in Argentina, and the first real space distribution of independent Argentinean artists’ works, involved in the digitization of sound and image through various media.

[ελλ] Σύμφωνα λοιπόν, με την φιλοσοφία και την αισθητική των ψηφιακών φεστιβάλ της Αργεντινής των τελευταίων 10 χρόνων, το 1ο φεστιβάλ 3×3 SMIL [Stereoscopy Mapping In Live in Paris], έχει ως έμβλημά του το νερό.
Πιστό στο ψηφίο “3”, το εν λόγω φεστιβάλ εστιάζει στα 3 από τα στοιχεία της φύσης: νερό, γη και αέρας. Αυτά είναι και τα στοιχεία, που -ως μαγικοί “αντικατοπτρισμοί” του ανθρώπου, από την αρχή κι όλας της ιστορίας και εξέλιξής του,- συνθέτουν την ίδια του την μνήμη. Ωστόσο, παρά τον πλούτο του, πασχίζει να καταστρέφει τις πιο πολύτιμες φυσικές πηγές του πλανήτη. Στην τρέχουσα περίοδο της ανθρωπότητας, όπου οι ωκεανοί του πλανήτη μας έχουν υποστεί την μεγαλύτερη μόλυνση, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης έκρηξης του σταθμού πυρηνικής ενέργειας της Φουκουσίμα (Ιαπωνία, 2011), είναι θεμελιώδες και αναγκαίο αυτή η οικολογική καταστροφή να εκφραστεί μέσω της τέχνης.

Για το λόγο αυτό λοιπόν, οι διοργανωτές του 3×3 SMIL Stereoscopy Mapping In Live προσκαλλούν καλλιτέχνες να συμμετάσχουν με έργα τους που αντικατοπτρίζουν το νερό.

Τί σημαίνει το «3×3»;
…υποδηλώνει τόσο την διάρκεια των video που θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ (μεταξύ 3 δευτερολέπτων και 3 λεπτών), καθώς και την φόρμα των 3 διαστάσεων (3D).

Τί σημαίνει το «Stereoscopy»;
…η λέξη «stereo» ετυμολογικά βρίσκει την ρίζα της στα ελληνικά και εννοιολογικά ταυτίζεται με τον «χώρο». Αν και σήμερα, όταν αναφερόμαστε στο stereo, εννοούμε τον στερεοφωνικό ήχο, ο όρος αρχικά συνδεόταν με την στερεοσκοπία, το σχέδιο και την φωτογραφία. Όπως επίσης, ο όρος 3D σχετίζεται πλέον με τις εικόνες 3D και συγκεκριμένα με τις 3D (τρισδιάστατες) κινηματογραφικές ταινίες.

Τί σημαίνει το «Mapping» ή/και το «Video-Mapping»;
…πρόκειται για την τεχνική προσαρμογής ενός περιεχομένου (ενός video) πάνω σε μία δισδιάστατη (2D) ή τρισδιάστατη (3D) επιφάνεια, όπως για παράδειγμα, ένα αντικείμενο, μία πρόσοψη (συνήθως κτηρίου) ή ακόμη και πάνω σε ένα ανθρώπινο σώμα.

Περισσότερες Πληροφορίες…
…για το Φεστιβάλ [ www.3x3smil.com ]
…για τον τρόπο Δήλωσης Συμμετοχής [ www.3x3smil.com/#!english/c1zpr ]

Fog Screen projections by Vj Mushroom[eng] In accordance with the ethics and aesthetics of digital festivals in Argentina for ten years, this 1st edition of 3×3 SMIL [Stereoscopy Mapping In Live in Paris], will have water as its emblem.

Loyal to figure “3”, we will highlight three of the natural elements: water, earth and air. These elements, magical screens of man before the history and his evolution, are his memory. However, despite its wealth, he strives to destroy his most precious natural resources. In this period where the planet is the largest ocean contamination, particularly following the explosion of the Fukushima nuclear plant, in Japan, it seems fundamental that artistic expression can address this ecological disaster.

For this reason, the organizers of 3×3 SMIL Stereoscopy Mapping In Live, invite participants to reflect on the theme of water: an reckless behavioural observation of the man with his habitat. This discussion could be extended to other problems such as the disadvantages of certain populations to have access to drinking water, the links between water and energy, the multiple uses of water in the world, water and health, and, for example, with other contaminants of the oceans. Metaphorical or allegorical presence of liquid will be required as part of the works participating in the festival.

Why 3 x 3?
3 indicates the duration of videos that will participate in the festival, between 3 seconds and 3 minutes, and the format in three dimensions.

What does «Stereoscopy» mean?
«Stéréo» comes from Greek «relating to space». Nowadays, when we speak about stereo, reference is made to the stereophonic sound, but originally, the term was associated with stereoscopic, drawing or photographed images. The term 3D is now referring to 3D images and specifically 3D movies which include three dimensions.

What does «Mapping» or «Video-Mapping» mean?
It is an adaptation of video content on a 2D surface or 3D, an object, a facade, a human body.

Find…
More Information [ www.3x3smil.com ]
Application Form [ www.3x3smil.com/#!english/c1zpr ]

image attached: Fog Screen projections
by Vj Mushroom [Puerto Madryn, Chubut, Argentina]

Advertisements
1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: